Århus

Platsen Aarhus vid mynningen av Au, varifrån stadens namn kommer, har varit bebodd sedan vikingarnas tid. De senaste utgrävningarna har visat att staden grundades för mer än 1200 år sedan 770. Detta fann att Aarhus är 100 år äldre än antaget, vilket gör det till en av de äldsta städerna i hela Nordeuropa. Århus var … Läs mer