Hamnslussen i Stege

Du borde ha sett den gamla hamnslussen, som faktiskt är ett väntrum för färjegäster.