Okrągłe kościoły i Bornholm

Okrągłe kościoły nie są unikalne dla Bornholmu czy Danii, ale istnieją w różnych miejscach w całej Europie. W samej Europie istnieją około dwudziestu dwóch okrągłych kościołów. Pierwowzorem okrągłego kościoła wydaje się być Bazylika Grobu Pańskiego, zwana również Kościołem Zmartwychwstania Prawosławnych Chrześcijan Wschodu, znajdująca się w Jerozolimie w Izraelu.

Kościół ten został zbudowany w 336 r. p.n.e. na polecenie Heleny, matki Konstantyna, ówczesnego cesarza rzymskiego. Miejsce to było wcześniej wykorzystywane do budowy nowego pałacu zbudowanego przez Hadriana w 135 r. p.n.e.. Świątynia Wenus, która została zbudowana. Świątynia Wenus została zburzona przez Konstantyna, a w jej pobliżu zbudowano kościół. Istnieje opowieść o tym, że grób Chrystusa znajduje się w pobliżu, oparta na Ewangelii Jana. Konstantyn twierdził również, że podczas wykopalisk w tym miejscu znalazł trzy krzyże.

Powiązania z templariuszami

Okrągłe kościoły są również związane z templariuszami, którzy istnieli podczas wypraw krzyżowych w latach 1119-1314. Jeden z tych kościołów w Rzymie nosi imię św. Bernarda z Clairvaux, sponsora templariuszy.

Okrągły kościół w Londynie został zbudowany przez templariuszy w 1185 roku. Książka Ricka Steve’a Rzym wspomina o okrągłym kościele poświęconym św. Szczepanowi, zbudowanym nad rzymskimi koszarami około 410 roku. Templariusze budujący okrągły kościół.

Historia Bornholmu

Bornholm, położony około 40 kilometrów od Szwecji, ale będący częścią Danii, został po raz pierwszy zasiedlony około 3600 r. p.n.e.. w okresie neolitu. Na wyspie znajduje się wiele rzeźbionych dolmenów i symboli z tego okresu. W średniowieczu wyspa nosiła nazwę Burgundland lub Burgunderholm. Słowo „holm” oznacza w średniowiecznym języku duńskim „wyspę”. Podczas konwersji Danii na chrześcijaństwo pod rządami Haralda Bluetootha, który żył w latach 935-985 lub 956 n.e., Dania zaczęła budować kościoły. Okrągłe kościoły na Bornholmie zostały jednak zbudowane później.

Kościół Østerlars

Najsłynniejszym i najstarszym okrągłym kościołem na Bornholmie jest kościół Østerlars, który został zbudowany około 1160 roku i pierwotnie był poświęcony św. Laurentius był oddany. Nazwa została później zmieniona na Østerlars, aby uniknąć pomyłki z kościołem Ny Lars. Kościół składa się z absydy, owalnego kościoła, okrągłej nawy i ma trzy kondygnacje. Istnieją dowody na to, że był on niegdyś ufortyfikowany, a na najwyższym piętrze znajdowała się strzelnica.

Budowanie Østerlars

Data budowy kościoła opiera się na znalezionych w ziemi monetach z 1157 roku. Podwójny łuk przypomina katedrę w Lund. Centralna kolumna ozdobiona jest freskami (calmaleri) pochodzącymi z 1350 roku, przedstawiającymi sceny biblijne od Zwiastowania poprzez Mękę Pańską, kończąc na Dniu Sądu, w którym Chrystus sądzi ludzkość. Wielu nagich bohaterów trafia do piekła, gdzie czeka na nich gigantyczny smok.

Freski te były ukrywane przez bielenie od czasów reformacji i zostały odkryte w 1882 roku. Duńskie Muzeum Narodowe wykonało większość pracy, aby je odkryć.

Teoria łącząca Østerlarów z templariuszami

Erling Haagensen, współautor książki The Secret Island of the Templars, uważał, że istnieje związek między okrągłymi kościołami na Bornholmie a templariuszami. Uważał, że istnieją podobieństwa między geometryczną precyzją czterech okrągłych kościołów na Bornholmie a tymi w Rennes-le-Chateau we Francji. Doszedł do wniosku, że Østerlars i inne okrągłe kościoły na Bornholmie mogły być używane jako obozy dla templariuszy podczas wypraw krzyżowych.

Możliwy mistyczny związek z chrześcijaństwem

Niezależnie od tego, czy templariusze mieli jakikolwiek wpływ na budowę tych okrągłych kościołów, wydaje się, że istnieje mistyczny związek z kościołami we wczesnym chrześcijaństwie, ponieważ jeden z pierwszych kościołów był okrągły. Eksperci postulowali również, że okrągły kształt był formą struktury obronnej, prawdopodobnie wspieranej w Østerlars we wcześniejszej formie jako rodzaj fortecy i ze strzelnicą na szczycie.

Jednak okrągły kształt jest trudniejszy do zbudowania, a w średniowieczu istniały ufortyfikowane budynki, które były znacznie bardziej kompetentne w zakresie ochrony. Musimy więc nadal spekulować, dopóki nie zostaną podjęte dalsze badania.

Inne okrągłe kościoły na Bornholmie

Inne okrągłe kościoły na Bornholmie to Nyker, Nylars i Olksker. Wszystkie są imponujące i mają pewne wspólne cechy architektoniczne z Østerlars.