data beskyttelse

Tak for din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af Ingo Kroll. Ingo Kroll -webstedet kan generelt bruges uden at give personlige data. Men hvis en registreret ønsker at gøre brug af vores virksomheds særlige tjenester via vores websted, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den pågældende person.

Behandlingen af personoplysninger, f.eks. Navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en berørt person, udføres altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Ingo Kroll. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som dataansvarlig har Ingo Kroll implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Dog kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund står enhver berørt person frit for at overføre personlige data til os på alternative måder, f.eks. Telefonisk.

1. Definitioner

Ingo Krolls databeskyttelseserklæring er baseret på de vilkår, som den europæiske lovgiver anvendte til direktiver og forordninger, da General Data Protection Regulation (GDPR) blev vedtaget. Vores databeskyttelseserklæring bør være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare den terminologi, der blev brugt på forhånd.

Vi bruger følgende udtryk i denne databeskyttelseserklæring:

 • a) personoplysninger

  Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende “registreret”). En fysisk person betragtes som identificerbar, der direkte eller indirekte især ved tildeling af en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en online -identifikator eller en eller flere særlige funktioner, der udtrykker det fysiske, fysiologiske, denne fysiske persons genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet kan identificeres.

 • b) registrerede

  Berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den person, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c) Behandling

  Behandling er enhver proces, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer eller sådanne serier af processer i forbindelse med personoplysninger som indsamling, registrering, organisering, bestilling, lagring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, brug, videregivelse gennem transmission, formidling eller anden form for levering, sammenligning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.

 • d) Begrænsning af behandlingen

  Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

 • e) Profilering

  Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især aspekter vedrørende arbejdsydelse, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser , pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af denne fysiske person.

 • f) pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en måde, hvorpå personoplysningerne ikke længere kan tildeles en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger gemmes separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer at personoplysningerne ikke kan overdrages til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • g) Controller eller controller

  Den ansvarlige eller den person, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller i fællesskab med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personoplysninger. Hvis formålene og midlerne til denne behandling er specificeret i EU -lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstaterne, kan den ansvarlige person eller de specifikke kriterier for hans udnævnelse fastsættes i overensstemmelse med EU -lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstaterne.

 • h) Processorer

  Behandleren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige.

 • i) Modtager

  Modtager er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, hvortil der videregives personoplysninger, uanset om det er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger som led i en specifik undersøgelse i henhold til EU -retten eller lovgivningen i medlemsstaterne, betragtes imidlertid ikke som modtagere.

 • j) tredjepart

  En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ end den registrerede, den ansvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den ansvarlige eller databehandlers direkte ansvar .

 • k) Samtykke

  Samtykke er enhver frivillig, informeret og utvetydig hensigtserklæring, som den pågældende har givet i den konkrete sag i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, som den pågældende person angiver, at de accepterer behandlingen af deres personoplysninger.

2. Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for behandlingen

Den ansvarlige person i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i EU -medlemsstaterne og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter, er:

Ingo Kroll

Ludwigstrasse, 10

18055 Rostock

12

Tlf .: 03814449704

E -mail: ingo.kroll@googlemail.com

Hjemmeside: www.daenemark-reisen.com

3. Cookies

Ingo Kroll -webstedet anvender cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie -id er en unik identifikator for cookien. Den består af en række tegn, hvorigennem websteder og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvori cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den enkelte persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie -id.

Ved at bruge cookies kan Ingo Kroll give brugerne af dette websted flere brugervenlige tjenester, der ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbuddene på vores websted optimeres i brugerens interesse. Som allerede nævnt gør cookies os i stand til at genkende brugerne af vores websted. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. For eksempel skal brugeren af et websted, der bruger cookies, ikke indtaste deres adgangsdata igen, hver gang de besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbsvogn i onlineshoppen. Online shoppen bruger en cookie til at huske de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre opsætning af cookies på vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er indstillet, slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den pågældende person deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er ikke alle funktioner på vores websted muligvis fuldt ud anvendelige.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Ingo Kroll -webstedet indsamler en række generelle data og oplysninger hver gang webstedet tilgås af en registreret eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldt henvisning), (4) de underwebsteder, der der er adgang til via et adgangssystem på vores websted, kan kontrolleres, (5) dato og klokkeslæt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP -adresse), (7) internetudbyderen af adgangssystemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager Ingo Kroll ingen konklusioner om den pågældende person. Disse oplysninger er snarere påkrævet for (1) at levere indholdet på vores websted korrekt, (2) optimere indholdet på vores websted og annoncering for det, (3) sikre langsigtet funktionalitet af vores informationsteknologiske systemer og teknologien på vores websted og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres derfor statistisk af Ingo Kroll på den ene side og med det formål at øge databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der behandles af os. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, som en registreret giver.

5. Kontaktmuligheder via webstedet

På grund af lovbestemmelser indeholder Ingo Kroll-webstedet oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed og direkte kommunikation med os, som også indeholder en generel adresse for såkaldt elektronisk post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den person, der er ansvarlig for behandlingen via e -mail eller en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der sendes af den registrerede, automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret til den person, der er ansvarlig for behandlingen, gemmes med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

6. Kommentarfunktion i bloggen på webstedet

Ingo Kroll giver brugerne mulighed for at efterlade individuelle kommentarer til individuelle blogindlæg på en blog, der findes på controllerens websted. En blog er et websted, der normalt er offentligt synligt, og hvor en eller flere personer, kaldet bloggere eller webbloggere, kan poste artikler eller skrive tanker ned i såkaldte blogindlæg. Blogindlæggene kan normalt kommenteres af tredjeparter.

Hvis en berørt person efterlader en kommentar til bloggen, der er offentliggjort på dette websted, gemmes og offentliggøres oplysninger om tidspunktet for kommentaren, og brugernavnet (pseudonym) valgt af den pågældende person, ud over kommentarerne fra den pågældende person. . Desuden logges også den IP -adresse, der er tildelt af den pågældende persons internetudbyder (ISP). IP -adressen gemmes af sikkerhedsmæssige årsager og i tilfælde af, at den pågældende krænker tredjemands rettigheder eller sender ulovligt indhold ved at indsende en kommentar. Opbevaringen af disse personoplysninger er derfor i den person, der er ansvarlig for behandlingen, i egen interesse, så han kan exculpere sig selv i tilfælde af overtrædelse af loven. Disse indsamlede personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre en sådan overførsel er påkrævet ved lov eller tjener det juridiske forsvar for den person, der er ansvarlig for behandlingen.

7. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, behandler og gemmer personoplysninger om den registrerede kun i den periode, der er nødvendig for at nå lagringsformålet, eller hvis dette er specificeret af de europæiske direktiver og forskrifter eller en anden lovgiver i love eller forskrifter, som person, der er ansvarlig for behandlingen, er underlagt, blev leveret.

Hvis opbevaringsformålet ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de europæiske direktiver og forordninger eller en anden ansvarlig lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

8. Den registreredes rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse

  Enhver berørt person har den ret, der er givet af det europæiske direktiv og reguleringsgiver, til at anmode den person, der er ansvarlig for behandlingen, om at bekræfte, om personoplysninger om dem behandles. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den ansvarlige for behandlingen.

 • b) Ret til information

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den ret, der er givet af det europæiske direktiv og reguleringsgiver, til når som helst at modtage gratis oplysninger om de personoplysninger, der er gemt om ham, og en kopi af disse oplysninger fra den person, der er ansvarlig for behandlingen. Endvidere giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • behandlingsformål
  • kategorierne af personoplysninger, der behandles
  • Modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er videregivet til eller stadig videregives til, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
  • hvis det er muligt, den planlagte varighed, for hvilken personoplysningerne vil blive gemt, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for at bestemme denne varighed
  • eksistensen af en ret til korrektion eller sletning af personoplysninger vedrørende dig eller til begrænsning af behandlingen af den ansvarlige person eller en ret til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • eksistensen af en ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om dataens oprindelse
  • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – i hvert fald i disse tilfælde – meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede

  Den registrerede har endvidere ret til oplysninger om, hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at modtage oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med transmissionen.

  Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til oplysninger, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c) Ret til berigtigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret givet i de europæiske direktiver og forordninger til at anmode om øjeblikkelig korrektion af forkerte personoplysninger vedrørende dem. Desuden har den registrerede ret til under hensyntagen til formålene med behandlingen at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger – herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger ret til at kræve, at den ansvarlige straks sletter personoplysningerne vedrørende dem, forudsat at en af følgende årsager finder anvendelse, og i det omfang behandlingen ikke er det nødvendig:

  • Personoplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, som de ikke længere er nødvendige for.
  • Den registrerede tilbagekalder deres samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a GDPR eller art. 9, stk. 2 litra a GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
  • Ifølge artikel 21, stk. 1 DS-GVO indsigelse mod behandlingen, og der er ingen overordnede legitime grunde til behandlingen, eller den pågældende person gør indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2 DS-GVO indsigelse mod behandlingen.
  • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
  • Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU -retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1 GDPR.

  Hvis en af de ovennævnte grunde finder anvendelse, og en berørt person ønsker at få slettet personoplysninger gemt af Ingo Kroll, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den ansvarlige for behandlingen. Ingo Kroll -medarbejderen sørger for, at anmodningen om sletning straks efterkommes.

  Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Ingo Kroll, og hvis vores virksomhed er ansvarlig i henhold til artikel 17, stk. 1 GDPR for at slette personoplysningerne, tager Ingo Kroll passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til tilgængelig teknologi og implementeringsomkostninger, for at informere andre databehandlere, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede har anmodet om sletning af alle links til disse personoplysninger eller af kopier eller replikationer af disse personoplysninger fra disse andre personer, der er ansvarlige for databehandlingen, for så vidt behandlingen ikke er nødvendig. Ingo Kroll -medarbejderen sørger for det nødvendige i individuelle tilfælde.

 • e) Ret til begrænsning af behandlingen

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter givet ret til at kræve, at den dataansvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Korrektheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere, at personoplysningerne er korrekte.
  • Behandlingen er ulovlig, den pågældende nægter at slette personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af personoplysningerne begrænses.
  • Den ansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandling, men den registrerede har brug for dem til at gøre gældende, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • Den registrerede har indsigelse mod behandlingen iht. Art. 21 stk. 1 GDPR, og det er endnu ikke fastslået, om de ansvarlige personers legitime årsager opvejer den pågældende persons.

  Hvis en af ovenstående betingelser er opfyldt, og en berørt person gerne vil anmode om begrænsning af personoplysninger, der er gemt af Ingo Kroll, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den ansvarlige for behandlingen. Ingo Kroll -medarbejderen sørger for, at behandlingen begrænses.

 • f) Ret til dataportabilitet

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter givet ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dem, som er stillet til rådighed for en ansvarlig person af den pågældende person, i en struktureret, fælles og maskine -læsbart format. Du har også ret til uden hindring at overføre disse data til en anden ansvarlig person fra den ansvarlige person, som personoplysningerne blev givet til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykket i henhold til artikel 6, stk. 1 litra a GDPR eller art. 9, stk. 2 litra a GDPR eller om en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1 litra b GDPR, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for at udføre en opgave, der er i offentlighedens interesse eller udføres under udøvelse af offentlig myndighed, der er tildelt personen ansvarlig.

  Når de udøver deres ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1 GDPR, har du ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt og forudsat at dette ikke forringer andre personers rettigheder og friheder.

  For at gøre retten til dataportabilitet gældende, kan den pågældende til enhver tid kontakte en Ingo Kroll -medarbejder.

 • g) Ret til at gøre indsigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter givet ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dem, som er baseret på artikel 6, stk. 1 bogstav e eller f DS-GVO finder sted, for at gøre indsigelse. Dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser.

  Ingo Kroll behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan bevise tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, der opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

  Hvis Ingo Kroll behandler personoplysninger for at drive direkte mail, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også profilering, for så vidt det er forbundet med sådan direkte reklame. Hvis den registrerede gør indsigelse mod Ingo Kroll -behandling til direkte markedsføringsformål, vil Ingo Kroll ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Desuden har den registrerede ret til, af grunde, der skyldes hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende ham, der udføres af Ingo Kroll til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 GDPR, at gøre indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at varetage en opgave af almen interesse.

  For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den pågældende person kontakte enhver Ingo Kroll -medarbejder eller en anden medarbejder direkte. Den registrerede er også fri til i forbindelse med brug af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58 / EF, at udøve deres ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, hvor tekniske specifikationer anvendes.

 • h) Automatiserede afgørelser i individuelle sager, herunder profilering

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter givet ret til ikke at være omfattet af en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling – herunder profilering – som har juridiske virkninger på dem eller tilsvarende påvirker dem væsentligt, forudsat at at afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige, eller (2) er tilladt på grundlag af EU- eller medlemsstatsret, som den ansvarlige er underlagt, og disse lovbestemmelser træffer passende foranstaltninger for at beskytte rettigheder og friheder samt den registreredes legitime interesser eller (3) foretages med den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige eller (2) den træffes med udtrykkeligt samtykke fra den registrerede, træffer Ingo Kroll passende foranstaltninger for at sikre rettighederne og friheder såvel som det legitime For at beskytte den registreredes interesser, herunder i det mindste retten til at få intervention fra en persons side fra den ansvarlige, til at udtrykke deres eget synspunkt og bestride beslutningen.

  Hvis den registrerede ønsker at gøre rettigheder gældende med hensyn til automatiserede beslutninger, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

 • i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelseslovgivningen

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den europæiske lovgiver for direktiver og forordninger ret til til enhver tid at tilbagekalde deres samtykke til behandling af personoplysninger.

  Hvis den registrerede ønsker at hævde deres ret til at trække samtykke tilbage, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

9. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter af virksomheden Facebook på dette websted. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på Internettet, et onlinefællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetsamfundet at levere personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Blandt andet gør Facebook det muligt for brugere af det sociale netværk at oprette private profiler, uploade fotos og netværk via venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en registreret bor uden for USA eller Canada, er den person, der er ansvarlig for behandling af personoplysninger, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang der tilgås en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) er blevet integreret på, internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system aktiveres automatisk af den respektive Facebook -komponent, der medfører, at en repræsentation af den tilsvarende Facebook -komponent downloades fra Facebook. En komplet oversigt over alle Facebook-plug-ins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del af denne tekniske proces modtager Facebook oplysninger om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende person er logget ind på Facebook på samme tid, genkender Facebook, hvilken specifik underside af vores websted den pågældende besøger ved hvert besøg på vores websted af den pågældende person og for hele det respektive ophold på vores websted internet side. Disse oplysninger indsamles af Facebook -komponenten og tildeles den respektive Facebook -konto for den berørte person af Facebook. Hvis den pågældende person aktiverer en af de Facebook -knapper, der er integreret på vores websted, for eksempel knappen “Synes godt om”, eller hvis den pågældende giver en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den pågældende persons personlige Facebook -brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.

Facebook modtager altid oplysninger via Facebook -komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Facebook samtidig med adgang til vores websted; dette sker, uanset om den pågældende klikker på Facebook -komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til Facebook, kan de forhindre overførsel ved at logge ud af deres Facebook -konto, før de åbner vores websted.

Dataretningslinjen offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personoplysninger fra Facebook. Det forklarer også, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er forskellige applikationer tilgængelige, der gør det muligt at undertrykke datatransmission til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke datatransmission til Facebook.

10. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af funktioner i Amazon -partnerprogrammet

Som deltager i Amazon -partnerprogrammet har controlleren integreret Amazon -komponenter på dette websted. Amazon -komponenterne blev designet af Amazon med det formål at betjene kunder via reklamer på forskellige websteder i Amazon -gruppen, især på Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr, Amazon.it og Amazon.es. Til mægler BuyVIP.com mod betaling af en provision. Den person, der er ansvarlig for behandlingen, kan generere reklameindkomst ved hjælp af Amazon -komponenterne.

Driftsselskabet for disse Amazon-komponenter er Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Amazon lægger en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted kaldes op, som betjenes af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en Amazon -komponent er blevet integreret på, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk bedt om det af respektive Amazon -komponent til overførsel af data til At overføre formålene med onlineannoncering og fakturering af provisioner til Amazon. Som en del af denne tekniske proces får Amazon viden om personlige data, som Amazon bruger til at spore oprindelsen af ordrer modtaget af Amazon og efterfølgende for at muliggøre kommissionsregnskab. Amazon kan blandt andet forstå, at den pågældende klikker på et partnerlink på vores websted.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre opsætning af cookies på vores websted, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Amazon i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet af Amazon, slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesregler fra Amazon findes på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google AdSense

Controlleren har integreret Google AdSense på dette websted. Google AdSense er en onlinetjeneste, der gør det muligt at placere reklamer på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger de annoncer, der vises på tredjepartswebsteder, så de matcher indholdet på det respektive tredjepartswebsted. Google AdSense tillader interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Driftsselskabet for Google AdSense-komponenten er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdSense -komponenten er at integrere reklamer på vores websted. Google AdSense placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Når cookien er sat, vil Alphabet Inc. muliggør en analyse af brugen af vores websted. Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en Google AdSense -komponent er blevet integreret på, udløses internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af respektive Google AdSense -komponent, Data til online annoncering og fakturering af provisioner til Alphabet Inc. at indsende. Som en del af denne tekniske proces har Alphabet Inc. Kendskab til personoplysninger, såsom IP -adressen på den pågældende person, som Alphabet Inc. De tjener blandt andet til at forstå oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre kommissionsafregninger.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre opsætning af cookies på vores websted, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Alphabet Inc. sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Derudover leveres en service fra Alphabet Inc. Cookies, der allerede er indstillet, kan til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger også såkaldte tracking-pixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret på internetsider for at muliggøre logfilregistrering og logfilanalyse, hvilket gør det muligt at udføre statistisk evaluering. Ved hjælp af den integrerede tracking -pixel, Alphabet Inc. genkende, om og hvornår et websted blev åbnet af en registreret, og hvilke links der blev klikket på af den registrerede. Sporingspixels bruges blandt andet til at evaluere strømmen af besøgende til et websted.

Via Google AdSense sendes personlige data og oplysninger, som også inkluderer IP -adressen og er nødvendige for indsamling og fakturering af de viste annoncer, til Alphabet Inc. overført til Amerikas Forenede Stater. Disse personoplysninger gemmes og behandles i USA. Alphabet Inc. kan videregive disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske proces til tredjemand.

Google AdSense forklares mere detaljeret under dette link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google Analytics -komponenten (med anonymiseringsfunktion) på dette websted. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om adfærd hos besøgende på internetsider. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data på hvilket websted en berørt person kom til et websted (såkaldt referrer), hvilke undersider på webstedet der blev åbnet, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set . En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere et websted og til en cost-benefit-analyse af internetreklamer.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, bruger tilføjelsen “_gat._anonymizeIp” til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP -adressen til den pågældende persons internetforbindelse af Google, hvis der tilgås vores internetsider fra en EU -medlemsstat eller fra en anden underskriver af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics -komponenten er at analysere strømmen af besøgende til vores websted. Google bruger de indhentede data og oplysninger, blandt andet til at evaluere brugen af vores websted, til at udarbejde onlinerapporter for os, der viser aktiviteterne på vores websted, og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af vores websted.

Google Analytics placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien har Google mulighed for at analysere brugen af vores websted. Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en Google Analytics -komponent er blevet integreret på, udløses internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk af respektive Google Analytics -komponent At overføre data til Google med henblik på online analyse. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personoplysninger, f.eks. Den pågældende persons IP -adresse, som Google blandt andet bruger til at spore besøgendes og kliks oprindelse og efterfølgende muliggøre kommissionsregnskab.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra der blev adgang, og hyppigheden af besøg på vores websted af den pågældende person. Hver gang du besøger vores websted, overføres disse personoplysninger, herunder IP -adressen på internetforbindelsen, som den pågældende bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske proces til tredjemand.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre opsætning af cookies på vores websted, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har endvidere mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af de data, der genereres af Google Analytics vedrørende brugen af dette websted samt behandling af disse data af Google og for at forhindre dette. For at gøre dette skal den pågældende person downloade og installere en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript om, at der ikke må overføres data eller oplysninger om besøg på webstedet til Google Analytics. Installation af browser-tilføjelsen betragtes som en indsigelse af Google. Hvis den pågældende persons informationsteknologisystem slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den pågældende geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-tilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende person eller en anden person, der kan tilskrives deres indflydelsessfære, er der mulighed for at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics forklares mere detaljeret under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google AdWords

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google AdWords på dette websted. Google AdWords er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at placere reklamer i Googles søgemaskineresultater samt i Googles annoncenetværk. Google AdWords gør det muligt for en annoncør at definere bestemte søgeord på forhånd, ved hjælp af hvilke en annonce kun vises i Googles søgemaskineresultater, hvis brugeren henter et søgeordsrelevant søgeresultat med søgemaskinen. I Googles annoncenetværk distribueres annoncerne til emnerelaterede websteder ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Driftsselskabet for tjenester til Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at annoncere vores websted ved at vise interesserelevant annoncering på tredjepartsvirksomheders websteder og i søgemaskineresultaterne i Googles søgemaskine og ved at vise tredjepartsannoncering på vores websted.

Hvis en berørt person når vores websted via en Google-annonce, gemmes en såkaldt konverteringscookie på informationsteknologisystemet for den pågældende person af Google. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den pågældende person. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at afgøre, om visse undersider, f.eks. Indkøbskurven fra et online shop-system, har været tilgængelige på vores websted. Konverteringscookien gør det muligt for både os og Google at forstå, om en berørt person, der kom til vores websted via en AdWords -annonce, genererede salg, dvs. gennemførte eller annullerede et køb.

Data og oplysninger indsamlet ved brug af konverteringscookien bruges af Google til at oprette besøgsstatistik for vores websted. Disse besøgsstatistikker bruges til gengæld af os til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via AdWords -annoncer, dvs. til at bestemme den respektive AdWords -annonces succes eller fiasko og til at optimere vores AdWords -annoncer for fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords -annoncører modtager oplysninger fra Google, der kan identificere den pågældende person.

Konverteringscookien bruges til at gemme personlige oplysninger, f.eks. De websteder, den pågældende har besøgt. Hver gang du besøger vores websted, overføres personoplysninger, herunder IP -adressen på internetforbindelsen, som den pågældende bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske proces til tredjemand.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre opsætning af cookies på vores websted, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en konverteringscookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google AdWords, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har også mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette skal den pågældende person hente linket www.google.de/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Instagram

Controlleren har integreret komponenter i Instagram -tjenesten på dette websted. Instagram er en service, der kvalificerer sig som en audiovisuel platform og gør det muligt for brugere at dele fotos og videoer og også sprede sådanne data i andre sociale netværk.

Operationsselskabet for Instagrams tjenester er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hver gang en af de enkelte sider på dette websted kaldes op, som betjenes af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og hvorpå en Instagram -komponent (Insta -knap) er blevet integreret, er internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system automatisk erstattet af den respektive Instagram -komponent, bliver en repræsentation af den tilsvarende komponent downloadet fra Instagram. Som en del af denne tekniske proces modtager Instagram oplysninger om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende person er logget ind på Instagram på samme tid, genkender Instagram, hvilken specifik underside den pågældende besøger ved hvert besøg på vores websted af den pågældende person og under hele det respektive ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Instagram -komponenten og tildeles den respektive Instagram -konto for den berørte person af Instagram. Hvis den pågældende klikker på en af de Instagram -knapper, der er integreret på vores websted, tildeles de data og oplysninger, der overføres, den berørte persons personlige Instagram -brugerkonto og gemmes og behandles af Instagram.

Instagram modtager altid oplysninger via Instagram -komponenten om, at den pågældende person har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Instagram samtidig med adgang til vores websted; dette sker, uanset om den pågældende klikker på Instagram -komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til Instagram, kan de forhindre overførsel ved at logge ud af deres Instagram -konto, før de besøger vores websted.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser på Instagram findes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og anvendelse af Awin

Controlleren har integrerede komponenter fra Awin på dette websted. Awin er et tysk affiliate netværk, der tilbyder affiliate marketing. Affiliate marketing er en internetunderstøttet distributionsform, der gør det muligt for kommercielle operatører af internetsider, de såkaldte købmænd eller annoncører, at annoncere, som normalt vederlages via klik- eller salgskommissioner, på tredjepartswebsteder, dvs. med salgspartnere, der er også tilknyttede selskaber eller udgivere er nævnt. Købmanden leverer et reklamemedium via affiliate-netværket, dvs. et reklamebanner eller andre egnede midler til internetreklame, som derefter integreres af en tilknyttet virksomhed på deres egne internetsider eller via andre kanaler, såsom søgeordsreklame eller e-mail. , der skal annonceres.

Awins driftsselskab er Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Tyskland.

Awin placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Awins sporingscookie gemmer ingen personlige data. Kun partnerens identifikationsnummer, dvs. den partner, der formidler den potentielle kunde, samt ordrenummeret for den besøgende på et websted og det klikede annoncemateriale gemmes. Formålet med at gemme disse data er at behandle kommissionsbetalinger mellem en sælger og den tilknyttede virksomhed, som behandles via tilknyttet netværk, dvs. Awin.

Den pågældende person kan til enhver tid forhindre opsætning af cookies på vores websted, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling i den anvendte internetbrowser ville også forhindre Awin i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er sat af Awin, slettes når som helst ved hjælp af en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Awins nuværende databeskyttelsesregler findes på http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

16. Retsgrundlag for behandling

Art. 6 I lit. en DS-GVO tjener vores virksomhed som retsgrundlag for behandlingsoperationer, som vi indhenter samtykke til til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. Er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af andre tjenester eller vederlag, behandling er baseret på art. 6 I lit. b GDPR. Det samme gælder forarbejdningsoperationer, der er nødvendige for at udføre foranstaltninger forud for kontrakt, for eksempel i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, f.eks. For at opfylde skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende i vores virksomhed blev skadet, og hans navn, alder, sundhedsforsikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 I lit. d GDPR.
I sidste ende kunne behandlingsoperationer være baseret på art. 6 I lit. f GDPR. Behandlingsoperationer, der ikke er omfattet af nogen af de førnævnte retsgrunde, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at sikre en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke sejre. Vi har særlig tilladelse til at udføre sådanne behandlingsoperationer, fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. I denne henseende var han af den opfattelse, at en legitim interesse kunne antages, hvis den pågældende er kunde hos den ansvarlige (betragtning 47, punkt 2, GDPR).

17. Berettigede interesser i behandlingen, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit. f GDPR er vores legitime interesse i at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

18. Varighed, som personoplysningerne gemmes for

Kriteriet for varigheden af opbevaring af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter at perioden er udløbet, slettes de relevante data rutinemæssigt, forudsat at det ikke længere er påkrævet for at opfylde eller indlede en kontrakt.

19. Lovbestemte eller kontraktmæssige bestemmelser for levering af personoplysninger; Nødvendighed for indgåelse af kontrakten Forpligtelse for den registrerede til at levere personoplysningerne mulige konsekvenser af manglende levering

Vi forklarer dig, at udlevering af personoplysninger delvis er påkrævet ved lov (f.eks. Skatteregler) eller også kan skyldes kontraktforordninger (f.eks. Oplysninger om kontraktpartneren).
For at indgå en kontrakt kan det nogle gange være nødvendigt for en registreret at give os personoplysninger, som vi efterfølgende skal behandle. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med dem. Manglende levering af personoplysninger ville betyde, at kontrakten ikke kunne indgås med den pågældende person.
Inden den pågældende giver personlige data, skal den pågældende kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder forklarer den berørte person fra sag til sag, om levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysningerne, og hvad konsekvenser den manglende levering af personoplysningerne ville have.

20. Eksistens af automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren for DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, der som Ekstern databeskyttelsesofficer i München er aktiv i samarbejde med Databeskyttelsesadvokat Christian Solmecke oprettet.